Zaloguj się

Serwis

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY:

  • kompleksowe naprawy powypadkowe autobusów miejskich i turystycznych wszystkich marek
  • pełną obsługę przy likwidowaniu szkód komunikacyjnych
  • najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze
  • pogotowie techniczne czynne przez 24h
  • holowanie na terenie całej Europy
  • autobusy zastępcze

 
 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Bus & Truck Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0626/20. Dofinansowanie w wysokości: 265868,84 zł.