NAPRAWY POWYPADKOWE
NAPRAWY MECHANICZNE
POGOTOWIE TECHNICZNE
WYNAJEM AUTOBUSÓW
AUTOBUSY ZASTĘPCZE
HOLOWANIE

Dotacja na kapitał obrotowy dla Bus & Truck Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0626/20. Dofinansowanie w wysokości: 265868,84 zł.